saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions Comissió de Coordinació


Eleccions de representants d'estudiants i PAS a la Comissió de Coordinació Campus Terres de l'Ebre

La comissió de coordinació del Campus és l'òrgan del Campus encarregat de millorar l'eficiència, l'eficàcia dels recursos i activitats del Campus. La Comissió de Coordinació està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els subdirectors o subdirectores, els responsables d’ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l’alumnat per cadascún dels ensenyaments de grau  del campus de les Terres de l’Ebre. 

  • Resultats
    • Proclamació de resultats provisionals (30 d’octubre de 2018)
    • Reclamació Proclamació de resultats provisionals (del 31 d’octubre al 5 de novembre de 2018)

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del 7 d'octubre excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.

Més informació sobre el procés electoral