saltar al contingut principal
Cercar
URV

HISTÒRIA

En la sessió de 20 de maig de l'any 2005 el Claustre de la URV aprovà la creació del Campus de les Terres de l'Ebre, complint així la llei de creació de la URV 36/1992, de 30 de desembre de 1991, que estableix que "la Universitat Rovira i Virgili ha de tenir vocació de continuïtat amb una presència universitària a les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre que es remunta als segles XVI i XVII (...) i la seva creació ha d'actuar com a motor del progrés cultural, del científic i del tècnics a les comarques meridionals de Catalunya (...)".

El campus de les Terres de l'Ebre neix amb la intencionalitat d'esdevenir un campus universitari complet, refermant la dualitat docència-recerca com un eix essencial de l'acció i la raó de ser universitària, amb totes les activitats pròpies del segle XXI, les quals permeten el progrés de la ciència, els individus i els territoris i li serveixen de motor.

L'acord de creació del campus pel Claustre de la URV el 20 de maig de 2005 suposa la integració dels centres, fins al moment adscrits a la URV, que oferien les diplomatures d'Infermeria, Ciències Empresarials i Turisme a  les Terres de l'Ebre dintre de la URV i la creació d'una estructura de direcció i gestió a Tortosa el curs 2005-06. A partir d'aquest moment el creixement del campus ha estat constant. El curs xx-xx s'inicia la diplomatura de magisteri en educació infantil, i xx cursos més tard, el curs xx-xx comença el grau de xxx educació primària.

En quant al desplegament de la recerca podem destacar la creació l'any xxx del Centre de Recerca de Canvi Climàtic i la Càtedra d'Economia Local i Regional que compta amb el suport d'importants agents del territori com són la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tortosa.

També en el vessant de la tercera missió de la universitat, el creixement al campus durant aquests anys ha estat important, amb la creació primer de l'Aula d'Art del campus en un inici que posteriorment ha esdevingut l'Antena de Cultural de Tortosa, el creixement en el nombre d'Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran organitzades en diferents poblacions del territori, organització de premis de recerca i cursos de la universitat d'estiu entre d'altres moltes coses.

Finalment i com un element també força destacable de la història del Campus de les Terres de l'Ebre, la construcció d'un nou edifici que entra en funcionament al mes de setembre de l'any 2011 amb l'inici del curs 2011-12, i que representa aconseguir la fita d'una campus complet, aglutinant en un únic i meravellós espai la docència, la recerca i la tercera missió del campus.