saltar al contingut principal
Cercar
URV

*Els camps són obligatoris

Dades del sol·licitant

La reserva s’ha d’efectuar en dies laborables i dintre de l’horari d’ober


Si la reserva es per al desenvolupament d’una activitat acadèmica, emplena aquests camps.


Si la reserva es en representació d’una associació registrada a la URV emplena aquests campDades de l'activitat

 

Els organitzadors de l’activitat es comprometen a respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, fer un ús correcte de les instal·lacions i dels béns així com deixar-los en les mateixes condicions en què se’ls ha cedit.

En el cas que es produís qualsevol desperfecte, les despeses ocasionades seran assumides pels organitzadors de l’activitat. Si l’activitat a desenvolupar ocasiona despeses extraordinàries com ara assegurances, serveis de seguretat o consergeria, neteja, mesures de prevenció de riscos laborals, etc. hauran de ser assumides per l’organització de l’activitat.