saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud de reserva d'espais per a estudiants


*Els camps són obligatoris

Dades del sol·licitant

La reserva s’ha d’efectuar en dies laborables i dintre de l’horari d’ober


Triar una de les tres opcions
  • Reserva per al desenvolupament d’una activitat acadèmica:
  • Reserva en representació d’una associació registrada a la URV:
  • Reserva com a representant dels estudiants en els òrgans de govern de la URV:

Dades de l'activitat

En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió de les reserves dels d'espais comuns del campus.

El responsable d'aquest fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d'adreçar un escrit o formulari al c/Escorxador s/n, 43003 Tarragona o al registre electrònic de la URV  (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html). 

Els organitzadors de l'activitat es comprometen a respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, fer un ús correcte de les instal·lacions i dels béns així com deixar-los en les mateixes condicions en què se'ls ha cedit.En el cas que es produís qualsevol desperfecte, les despeses ocasionades seran assumides pels organitzadors de l'activitat. Si l'activitat a desenvolupar ocasiona despeses extraordinàries com ara assegurances, serveis de seguretat o consergeria, neteja, mesures de prevenció de riscos laborals, etc. hauran de ser assumides per l'organització de l'activitat.