saltar al contingut principal
Cercar
URV

Lloguer d'aules


Tarifes per hora a les quals s'aplica l'IVA vigent

Preus Lloguer d'aules
 Tipus d'aula

2 hores

1/2 dia

1 dia

Aula Magna campus Catalunya, campus Sescelades                                       

383,42

690,16 1.226,94
Aula Magna o similar (1) 228,70 411,66 731,84
Sales específiques (2) 228,70 411,66 731,84
Sala d'ordinadors: més de 30 ordinadors 266,45 479,61 852,63
Sala d'ordinadors: uns 30 ordinadors 228,70 411,66 731,84
Aula tipus A: més de 150 persones 120,00 216,00 384,00
Aula tipus B: de 60 a 150 persones 80,00 144,00 256,00
Aula tipus C: menys de 60 persones 50,00 90,00 160,00

Tarifa 2 hores: servei de lloguer d'aules igual o inferior a 2 hores.
Tarifa ½ dia: servei de lloguer d'aules superior a 2 hores i inferior o igual a 6 hores continuades.
Tarifa 1 dia: servei de lloguer d'aules superior a 6 hores. 

En cas que s'organitzin activitats que comportin despeses extraordinàries quant a personal de suport (tècnic multimèdia, conserge, vigilant i/o neteja) aquestes aniran a càrrec del promotor de l'acte, tant si es tracta d'un usuari intern o extern a la universitat.

Serveis extraordinaris  Preu

NETEJA                                                 

Laborable (fins les 22 h)                                                                                                                                   

22,50
Laborable nocturn (a partir de les 22 h) 28,00
Diumenge / festiu 31,00

CONSERGE

Preu / hora

18,00
Vigilant (Preu / hora) 22,00

TÈCNIC (3)

Preu 2 hores

120,00
Preu 4 hores 185,00
Preu 8 hores 331,50

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Lloguer equipament (preu/dia)

206,61

(1) Inclou: Sala d'actes campus Sescelades: ETSE/ETSEQ (66 persones), Sala de grau campus Bellissens: ETSA (80 persones), Sala de graus campus Bellissens: FEE (70 persones), Aula Magna campus Bellissens: FEE (198 persones), Sala de graus campus Catalunya (72 persones), Sala d'actes Facultat de Medicina (160 persones), Sala d'actes campus Terres de l'Ebre (91 persones).

(2) Inclou: Sala de tast, Sala de Vistes, Sala de juntes, etc.

(3) A les Aules Magna i sales amb videoconferència és obligatòria la presència d'un tècnic.