saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació de matrícula

Què he de pagar?

Què he de pagar?
Ensenyaments Universitaris  Preu del crèdit Total (60 crèdits + taxes universitàries i assegurances) 

Coeficient A:

Administració i Direcció d'Empreses, Anglès, Antropologia i Evolució Humana*, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Finances i Comptabilitat, Geografia  i Ordenació del territori, Història, Història de l' Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Hispàniques, Pedagogia, Relacions Laborals, Treball Social i Turisme

*Ensenyament compartit amb la UOC. Caldrà abonar el preu corresponent als recursos per l'aprenentatge de la UOC.
25,27 €  1.662,12 €

Coeficient B:

Arquitectura, Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Comunicació Audiovisual, Enologia, Nutrició Humana i Dietètica, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques i Química

35,77 € 

2.292,12 €

Coeficient C:

Totes les Enginyeries, Fisioteràpia, Medicina, Infermeria, Doble Grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica
39,53 €  2.517,72 €

Descomptes de matrícula

Descomptes de matrícula
Tipus de descompte Condició

Descompte del 100% en el preu dels crèdits

(només s'han de pagar les taxes i les assegurances, si s'escau)
  • Tenir reconeguda una discapacitat igual o  superior al 33% 
  • Ser família nombrosa de categoria especial
  • Víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere
  • Estudiants de 1r curs que hagin obtingut Matrícula d'Honor o Premi Extraordinari de Batxillerat (amb una qualificació mitjana/final a partir de 9)

Descompte del 50% en el preu dels crèdits

(a més s'han de pagar les taxes i les assegurances corresponents) 
  • Ser família nombrosa de categoria general

Formes i terminis de pagament de la matrícula

  • Pagament únic: Es paga l'import íntegre de la matrícula en un sol cop. El rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida a partir del 6è dia d'haver formalitzat la matrícula. També es pot pagar amb targeta.

  • Pagament fraccionat: Per imports superiors a 446 € la matrícula es pot pagar en tres terminis. Aquí pots trobar els imports dels pagaments en base als preus d'un curs complet universitari per una matrícula estàndard (60 crèdits matriculats per primer cop, sense cap assignatura repetida) i sense cap descompte.

Pagament fraccionat de la matrícula
Ensenyament

Import 1r pagament

(a partir del 6è dia després de la matrícula)

El 40% del preu dels crèdits i les taxes

Import 2n pagament

(el 1 de novembre)    

El 30% del preu dels crèdits

Import 3r pagament

(el 20 de desembre)

El 30% del preu dels crèdits

Coeficient A

752,4 € 454,86 € 454,86 €

Coeficient B

1.004,4 € 643,86 € 643,86 €

Coeficient C

1.094,64 € 711,54 € 711,54 €

*Aquesta informació és orientativa i es basa en el Decret de Preus del curs 2015-16, per tant és possible que aquests preus variïn en funció del que determini el nou decret de preus del curs 2016-17 

Vols pagar la matrícula a terminis? 

Finançament de la matrícula (a través de l'Agència per a la Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR)

Per a matrícules amb un import total superior als 500 € també existeix la possibilitat de fraccionar el pagament fins a un màxim de 9 mensualitats mitjançant el préstec AGAUR. Aquest és un préstec especial per finançar els estudis universitaris que l'AGAUR gestiona mitjançant el Banc de Sabadell o la Caixa d'Enginyers. Té un  tipus d'interès del 0% i només té la despesa addicional de 24 € de comissió d'apertura. 

Aquí podràs trobar informació detallada de com sol·licitar-lo: 

Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per al curs 2016-2017 (FINAN)

*Degut a que la URV té un conveni amb l'AGAUR, en el moment de fer la matrícula es podrà sol·licitar el crèdit en el mateix formulari de matrícula.