saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comissions del Consell d'Estudiants

Hi ha diversos estudiants membres del Consell d'Estudiants que, a més, formen part d'alguna de les Comissions de la URV:

Comissions Estudiants 2016

Per tal d'organitzar les activitats que el Consell d'Estudiants realitza, existeixen tres comissions en les quals hi poden participar els estudiants, a més dels seus representants:

Vols participar en alguna d'aquestes Comissions? Si t'animes, envia'ns un correu a: ofes@urv.cat

Comissió de Premsa, Difusió i Protocol

La Comissió de Premsa, Difusió i Protocol s'encarrega de donar a conèixer l'activitat del Consell d'Estudiants a través de notes de premsa, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. A més, s'encarrega de gestionar els actes institucionals en què hi participin els membres del Consell i Copresidència. 

Sol·licita formar-ne part.

Comissió de Festa Major

La Comissió de Festa Major té com a objectiu organitzar la primera Festa Major de la Universitat Rovira i Virgili, cercant activitats que es facin en el marc d'aquest acte festiu, realitzant convenis de col·laboració, perfeccionant acords amb la mateixa Universitat i fomentant la participació de l'estudiantat en aquest acte multitudinari i necessari per la URV.

Sol·licita formar-ne part.

Comissió d'organització del Campionat de debat universitari

El Consell d'Estudiants de la URV va tenir la idea de crear un campionat de debat universitari en què hi participessin els estudiants de la URV durant el proper curs 2015-2016. Per tal de dur-lo a terme, s'ha creat la Comissió d'organització del Campionat de debat universitari, que està formada per:

Sol·licita formar-ne part.

Comissió d'assignació d'ajuts econòmics

El Consell d'Estudiants de la URV, durant cada curs acadèmic, obre dues convocatòries d'ajuts econòmics. La Comissió d'assignació d'ajuts econòmics té com a objectiu valorar les sol·licituds que es presenten per part de les associacions (Modalitat C) i per part dels representants d'estudiants (Modalitat D) per, posteriorment, poder determinar la quantia que s'atorga. Aquesta comissió està formada per:

-Miguel Corazón de Jesús Domenech

-Laura Moya

-Patrícia Guzmán Valdés

-Sara Reigada

-Allisson Barros

Vols participar en alguna d'aquestes Comissions? Si t'animes, envia'ns un correu a: ofes@urv.cat