saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts A+C+D

Durant el curs el Consell d'Estudiants i l'Oficina de l'Estudiant convoquen diversos tipus d'Ajuts dels quals us podeu beneficiar.
 

Resolució d'ajudes A, B, C i D [DESEMBRE 2015]

Resolució CE/6/2015, 18 de Desembre de 2015, del Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per s'atorguen els ajuts als estudiants de les modalitats: per assistir a congressos ja realitzats (A), per activitats culturals (C) i d'ajuts econòmics pels representants d'estudiants per assistir a plenaris d'òrgans de representació, fruit de la convocatòria del 30 de Novembre de 2015.


Resolució d'ajudes A, C i D [MAIG 2016]

Resolució CE/7/2016, 27 de Juny de 2016, del Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'atorguen els ajuts als estudiants de les modalitats: per assistir a congressos ja realitzats (A), per activitats culturals (C) i d'ajuts econòmics pels representants d'estudiants per assistir a plenaris d'òrgans de representació , fruit de la convòcatoria del 30 de Maig de 2016.


Resolució d'ajudes C PROVISIONAL [NOVEMBRE 2016]

Resolució CE/8/2016, 24 de Novembre de 2016, del Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'atorguen els ajuts a les associacions per activitats culturals (Modalitat C), fruit de la convòcatoria del 8 de Novembre de 2016.


Resolució d'ajudes A1, A2 i D [NOVEMBRE 2016]

Resolució CE/9/2016, 24 de Novembre de 2016, del Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'atorguen els ajuts per l'assistència a cogressos ja realitzats per alumnes de Grau (Modalitat A1), alumnes de Màster i Doctorat (Modalitat A2) i per la representació estudiantil (Modalitat D), fruit de la convòcatoria del 8 de Novembre de 2016.


Resolució d'ajudes C DEFINITIVA [NOVEMBRE 2016]


Convocatòria d'ajuts als estudiants per assistir a congressos (MODALITAT A1 GRAU)


Convocatòria d'ajuts als estudiants per assistir a congressos (MODALITAT A2 MÀSTER/DOCTORAT)


Convocatòria d'ajuts als estudiants per activitats culturals (MODALITAT C)

(* El PDF no funciona correctament amb alguns exploradors web, descarregar amb el boto secundari i la funció "guardar com")


Convocatòria d'ajuts als representants d'estudiants per assistir a plenaris d'òrgans de representació (MODALITAT D)