saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Programa Serra Húnter 2018

Accés a la convocatòria

El Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Requisits previs per aspirar a ser professor Serra Húnter

Pertànyer al Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) és sinònim d'una trajectòria acadèmica i investigadora excel·lent, d'una contrastada experiència internacional, com també d'una gran reputació al servei de l'enfortiment i de la projecció de la universitat contractant i del sistema d'educació superior i de recerca de Catalunya.

Requisits generals:

  • Poden participar-hi les persones de qualsevol nacionalitat.
  • Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

Requisits específics:

  • Estar en possessió de l'acreditació corresponent, d'acord amb els articles 47 i 49 de la LUC , o de l'acreditació equivalent establerta per l'article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica, 4/2007, de 12 d'abril per poder ser contractat com a professor del tipus convocat. Les persones candidates que no disposin de l'acreditació corresponent poden sol·licitar-la en l'apartat de sol·licituds en línia.

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Nutrition Sciences Ciències de la nutrició Medicina i Cirurgia

1

Tenure-eligible lecturer

Social Anthropology Antropologia Social Antropologia, filosofia i treball social

1

Tenure-eligible lecturer

Molecular nutrition Nutrició molecular Bioquímica i Biotecnologia

1

Tenure-eligible lecturer

Physiology Fisiologia Ciències Mèdiques Bàsiques

1

Tenure-eligible lecturer

Labour law and social security Dret del trebal i la seguretat social Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Applied mathematics Matemàtica aplicada Eginyeria informàtica i matemàtiques

1

Tenure-eligible lecturer

Mechanical Engineering Enginyeria mecànica Eginyeria mecànica

1

Tenure-eligible lecturer

Advertising and public relations Publicitat i relacions públiques Estudis de comunicació

1

Tenure-eligible lecturer

Spanish language Llengua espanyola Filologies romàniques

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics and educational organisation Didàctica i organització educativa Pedagogia

1

Tenure-eligible lecturer

Personality, evaluation and psychological treatment Personalitat, avaluació i tractament psicològic Psicologia

1

Tenure-eligible lecturer

Architectural constructions Construccions arquitectòniques Escola tècnica superior d'arquitectura

1

Tenure-eligible lecturer

Systems engineering and automation Enginyeria de Sistemes i Automàtica Enginyeria electrònica, elèctrica i automàtica

1

Tenure-eligible lecturer

Chemical Engineering Enginyeria Química Enginyeria química

Per presentar una candidatura a una de les contractacions que s'ofereixen, cal que en primer lloc us registreu al portal PLASH. Un cop registrats, cal que hi adjunteu els documents requerits i escolliu la oferta a la qual us voleu presentar.

Aquest portal permet que pugueu tenir diferents versions dels documents per si voleu participar en més d'un procés selectiu, actualitzar les vostres dades i conèixer l'estat de la vostra sol·licitud en qualsevol moment.

Per registrar-vos i seguir els passos per presentar-vos a la convocatòria, us recomanem que seguiu les instruccions que trobareu en:

Guia de presentació de candidatures.

Presentació de candidatures fins el dia 20 d’abril de 2018.