saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Programa Serra Húnter 2016

Accés a la convocatòria (DOGC Núm.7459 - 21.9.2017)

El Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Requisits previs per aspirar a ser professor Serra Húnter

Pertànyer al Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) és sinònim d'una trajectòria acadèmica i investigadora excel·lent, d'una contrastada experiència internacional, com també d'una gran reputació al servei de l'enfortiment i de la projecció de la universitat contractant i del sistema d'educació superior i de recerca de Catalunya.

Requisits generals:

  • Poden participar-hi les persones de qualsevol nacionalitat.
  • Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

Requisits específics:

  • Estar en possessió de l'acreditació corresponent, d'acord amb els articles 47 i 49 de la LUC , o de l'acreditació equivalent establerta per l'article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica, 4/2007, de 12 d'abril per poder ser contractat com a professor del tipus convocat. Les persones candidates que no disposin de l'acreditació corresponent poden sol·licitar-la en l'apartat de sol·licituds en línia.

Departament

Places

Categoria

Perfil

Dret Públic

1

Professorat Agregat

Dret penal

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1

1

Professorat Agregat

Professorat Agregat

Seguretat informàtica

Informàtica distribuïda

Història i Història de l'Art 1 Professorat Agregat Història contemporània
Pedagogia

1

Professorat Agregat

Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Química Física i Inorgànica

1

Professorat Agregat*

Química Inorgànica

*Aquesta plaça estarà reservada, d'acord amb l'article 21.U.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d'Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

Per presentar una candidatura a una de les contractacions que s'ofereixen, cal que en primer lloc us registreu al portal PLASH. Un cop registrats, cal que hi adjunteu els documents requerits i escolliu la oferta a la qual us voleu presentar.

Aquest portal permet que pugueu tenir diferents versions dels documents per si voleu participar en més d'un procés selectiu, actualitzar les vostres dades i conèixer l'estat de la vostra sol·licitud en qualsevol moment.

Per registrar-vos i seguir els passos per presentar-vos a la convocatòria, us recomanem que seguiu les instruccions que trobareu en:

Guia de presentació de candidatures.

Presentació de candidatures fins el dia 16 de setembre de 2016.