saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 44 (agost-octubre 2006)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 26 d'octubre de 2006

Docència

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aproven els programes oficials de postgrau curs 2007-2008.

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa Acadèmica i de Matrícula.

R+D+I

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova formalitzar l’acord entre la UNESCO i la URV per a la creació d’una càtedra UNESCO de privacitat de dades a la Universitat Rovira i Virgili.

Internacional

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la incorporació de la URV al grup universitari Compostel·la.

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la participació de la URV com a membre fundador del Fòrum Permanent EuroMed.

Organització i Recursos

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova el programa de personal investigador en formació.

Acord del 26 d’octubre del 2006 pel qual s’aprova el pla de formació del personal acadèmic.

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aproven les línies prioritàries dels contractes-programa amb centres i departaments.

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova l’activació de places de suport a la recerca, la seva especificitat, l’oferta d’ocupació pública i la seva convocatòria.

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la distribució dels membres del Departament d’Història i Història de l’Art i de la Unitat Predepartamental de Geografia al Claustre Universitari.

Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la distribució dels representants del Consell de Govern.

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la desafectació de béns corresponents al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, al Departament de Medicina i Cirurgia i a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Comissions delegades

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Investigació i Transferència

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern 

•  Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’acorda la designació del Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la URV, com a representant de la URV al Patronat de la Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

• Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova l’activació de places de suport a la recerca, la seva especificitat, l’oferta d’ocupació pública i la seva convocatòria.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

Nomenaments de personal d’administració i serveis

  
CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

• Acord de 26 d'octubre de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 26 d'octubre de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis específics.Tornar a la pàgina principal.