saltar al contingut principal
Cercar
URV

Circulars de la Secretaria general


   
   
   

Circulars de la Secretaria General

Codi

Descripció

1/2008

Sobre les bases de les diferents convocatòries de la URV amb relació a l'admissió de sol·licituds, escrits i comunicacions que els administrats adrecin a la Universitat per correu certificat

2/2008
Sobre comunicacions electròniques a la URV
3/2008
Sobre el procediment de gestió dels convenis institucionals signats per la URV
(en revisió)
4/2011
Sobre les compulses de documents, "derogat per la Circular 8/2017"
5/2012
Sobre la publicació dels convenis institucionals
6/2013 De modificació de la circular 4/2011, sobre compulses de documents, "derogat per la Circular 8/2017"
7/2014 De modificació de la circular 4/2011, sobre compulses de documents, "derogat per la Circular 8/2017"
  Instruccions sobre les compulses de documents (text refós de les circulars 4/2011, 6/2013 i 7/2014), "derogat per la Circular 8/2017"
8/2017 Sobre les còpies de documents
9/2017 Sobre la publicació dels convenis institucionals
10/2019 Sobre les còpies de documents (compulses)