saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerectora de Personal

Ercilia García Álvarez

El Vicerectorat de Personal s'encarrega de les qüestions relacionades amb el personal docent i investigador (especialment tot allò que té a veure amb les plantilles, la formació, l'avaluació i el pacte de dedicació) i amb el personal d'administració i serveis (el qual és sota la seva direcció).

Currículum

Nascuda a Betanzos (la Corunya) el 1966, és catedràtica Serra Húnter del Departament de Gestió d'Empreses (2010), llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1991), European Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME's Management a la Durham Business School (1992) i doctora en Economia de l'Empresa per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Va iniciar l'activitat docent i investigadora a la UAB (1994-2001), va ser investigadora postdoctoral a la Càtedra d'Empresa Familiar de l'IESE (2002-2004) i posteriorment es va incorporar a la URV com a lectora (2004).

És la investigadora principal del grup de recerca QUALOCIO de la URV. També va ser investigadora associada del Centre de Recerca en Humanitats (Cerhum UAB) des de la seva fundació, fundadora i primera presidenta d'ESPACUAL (Associació Espanyola per a l'Avenç de la Recerca Qualitativa) i coordinadora acadèmica del Seminari Avançat de Recerca Qualitativa (SAIC) (2006-2013).

La seva recerca, de caràcter interdisciplinari, s'ha publicat en revistes d'impacte internacional en diferents àmbits de les ciències socials i humanitats i s'ha desenvolupat en el si de projectes competitius. Ha rebut diversos reconeixements internacionals, com el Fellow del Family Firm Institute (Boston, 2004), i és membre del Comitè de Selecció del Best Dissertation Award. Va ser membre electa del Board del Qualitative Analysis Research Network de la European Sociological Associacion (2003-2005). Ha fet d'avaluadora per a diferents agències internacionals i nacionals de recerca i professorat, i té tres sexennis i tres quinquennis.

Imparteix docència a la Facultat d'Economia i Empresa i a la Facultat de Turisme i Geografia, i també va coordinar el màster en Direcció i Planificació del Turisme. Ha participat en diversos projectes d'innovació docent. Forma part del Grup de Formadors per a la Professionalització de la Supervisió Doctoral (GFPSD) de la URV, iniciativa que va rebre a títol col·lectiu el Premi a la Qualitat Docent del Consell Social (2017).

D'altra banda, ha tingut una intensa activitat sindical que va iniciar amb la negociació del I Conveni del PDI laboral de Catalunya. També va ser membre de l'Espai de Diàleg i Negociació (2010). A la URV ha estat vicepresidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral (2007-2012) i presidenta d'aquest comitè fins al seu nomenament com a vicerectora.