saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió Documental i Arxiu


Fons documentals

  • Fons de la Universitat Rovira i Virgili
    El Fons de la URV està format pels expedients i documents de qualsevol naturalesa o suport, produïts i rebuts per la URV i per qualsevol persona adscrita a ella, en l'exercici de les activitats i funcions que li són pròpies, un cop finalitzada la seva etapa activa o de gestió.
  • Fons de l'Escola Normal de Mestres
    L'Arxiu de la URV conserva el Fons de l'Escola Normal de Mestres de Tarragona (1845 - 1972), que es pot consultar a les dependències de l'Arxiu.
  • Fons del mestre Pau Delclòs
    El Fons del mestre Pau Delclòs Dols, propietat de l'Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, fou dipositat a la Universitat Rovira i Virgili mitjançant un conveni. El fons comprèn el període 1898 - 1931.

Els fons es poden consultar seguint les indicacions de l'apartat  Informació i Consulta.