saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

 

Edifici del Rectorat

C/. de l'Escorxador, s/n

43003 - Tarragona

Aquest vicerectorat s'ocupa de la implementació dels plans d’estudis, del currículum nuclear dels graus i de regular els ensenyaments de pregrau. Entre les seves responsabilitats també hi figuren les relacions i activitats amb els centres de secundària, els programes d’innovació docent, el Programa d’Aprenentatge i Servei, la gestió del Campus Virtual, així com la coordinació del Servei de Recursos Educatius.

Un altre objectiu d’aquest vicerectorat és promoure la participació dels estudiants en la vida universitària i, per tant, afavoreix les seves associacions i la seva representació.

A més, gestiona les beques generals i les de col·laboració. 
Són de la seva responsabilitat la captació i l’acollida dels estudiants de grau i els serveis als estudiants, tals com la gestió general de pràctiques curriculars i extracurriculars, atenció a la discapacitat, i borsa d'habitatge. També té cura de serveis oberts a la societat en general, com l’Oficina de l’Esport i el Servei Lingüístic.

Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

 Dra. Arantxa Capdevila  977 558 003

vr.docencia(ELIMINAR)@urv.cat

 vr.estudiants(ELIMINAR)@urv.cat

Suport administratiu

Encarnació Sastre García de la Vega  977 558 016 encarna.sastre(ELIMINAR)@urv.cat