saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gerent

 

Edifici del Rectorat

C/. de l'Escorxador, s/n

43003 - Tarragona

 

Segons l’Estatut de la URV correspon al Gerent de la URV administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat. Elaborar la proposta de programació plurianual i l’avantprojecte de pressupost i dirigir el personal d’administració i serveis de la Universitat, per delegació del rector/a.
De la mateixa manera, executa els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa per delegació del rector/a.

Gerent

 Manuel Molina Clavero  977 558 080  gerent(ELIMINAR)@urv.cat