saltar al contingut principal
Cercar
URV

Servei de Recursos Informàtics i TIC

Funcions:

Té la missió de gestionar els sistemes d'informació, la infraestructura i els serveis de comunicacions de la URV, donar suport tècnic per desenvolupar aplicacions i optimitzar la inversió en tecnologia, administrant de manera adequada els riscos i les oportunitats associades a les TIC. És la unitat que atén les necessitats que té la URV en la utilització de les tecnologies de la informació. Així, dissenya i manté tota la infraestructura de comunicacions, protegint-la davant qualsevol perill informàtic, coordina tot allò referent al correu electrònic i executa programes com la Xarxa Oberta i l’accés remot als recursos electrònics, que faciliten el treball virtual.

Direcció del Servei
  • Director - Lluís Alfons Ariño Martín
  • Av. Catalunya, 35 (campus Catalunya). 43002 Tarragona
  • 977 55 8219
 Suport administratiu
 Responsable Infraestructures
 Responsable Innovació
 Responsable Explotació
 Responsable Atenció a Usuaris