saltar al contingut principal
Cercar
URV

Oficina de Programació i Qualitat

La missió de l'Oficina de Programació i Qualitat és donar suport tècnic als òrgans de govern per desplegar l'estratègia institucional. També s’encarrega d’impulsar el disseny, seguiment i avaluació dels diferents processos en els àmbits d'actuació de la unitat, d'acord amb les directrius i objectius de la institució i requeriments externs, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i la rendició de comptes a la comunitat universitària, tot garantint la millora continuada.

Contacte

Equip humà