saltar al contingut principal
Cercar
URV

Participació dels estudiants en el procès d'assegurament de la qualitat a la universitat

Presentació

Aquest curs neix de la col·laboració entre la URV i l'Agència per la Qualitat (AQU) de Catalunya amb l'objectiu de donar als estudiants universitaris unes nocions bàsiques sobre els principals elements que conformen el sistema d'assegurament de la qualitat en el món universitari.

Programa

Objectitu i competències

Competències específiques

A.1 Conèixer els mecanismes a l'abast dels estudiants per incidir en la millora del sistema universitari.

A.2 Analitzar l'abast de les directrius i estàndards europeus d'assegurament de la qualitat, així com la seva implantació en la pràctica de les activitats d'AQU Catalunya.

A.3 Conèixer el sistema d'assegurament de la qualitat de la URV i d'un centre.

A.4 Conèixer el procés d'adaptació de les titulacions al nou marc legal vinculat al EEES.

A.5 Analitzar evidències, associades a criteris i indicadors, des de la perspectiva d'una metodologia d'avaluació.

A.6 Sensibilitzar-se envers a la necessitat de participació en processos de qualitat.

A.7 Desenvolupar activitats que permetin conèixer i participar en forums internacionals de representació d'estudiants, tant a nivell estatal cominternacional.

Competències transversals

B.5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.

B.6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera dlara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.

B.9 Capacitat d'organització i planificació.

Assistents

20 estudiants

Ubicació

Sala de reunions fe la Facultat de Química.

Modalitat

- Curs semipresencial dissenyat a través de moodle.

- 3 Crèdits de lliure elecció: (37.5 hores de treball d'alumne) 16 hores treball amb professor

Sessions semipresencials dividides amb:

- 4 sessions de 4 hores de treball amb professor (presencial o a través de moodle)

Dates

Per les tardes de 15.00 hores a 19:00 hores

     

Treball

amb

professor

Treball

autònom

Total
Dimecres 11 de març Sessió 1 4 hores    
Dimecres 18 de març Sessió 2 4 hores    
Dimecres 25 de març Sessió 3 4 hores    
Dimecres 1 d'abril Sessió 4 4 hores    
      16 hores 21,5 hores

37,5 hores

Formadors

Hi haurà un dinamitzador que vetllarà pel correcte desenvolupament del curs i vetllarà per la fluïda comunicació en l'entorn virtual d'aprenentatge (moodle).

Formador amb competèntcia per guiar totes les sessions.

Hi haurà ponents per a cadascun dels continguts concrets a treballar:

1. Expert AQU.

2. Expert en la participació dels estudiants a Europa (a càrrec Edimburg¿?)

3. Experiències de participació dels estudiants en la universitat (a càrrec d'alumne/s URV ¿?).

4. Procés de verificació a la URV: destacar aspectes principals segons ANECA, a partir del "Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitàrios oficiales (Grado y Máster)":

a. 4 orientació i benvinguda d'estudiants (analitzar PAT)

b. 3 objectius: competències. (elaborar el perfil d'una titulació).

c. 5 planificació: ects i renovació de metodologies i avaluació continuada (proporcionar-ho fet)

d. 9 qualitat: AUDIT (completar un procediment).

Preinscripció

Per fer la preincripció clica aquí.