saltar al contingut principal
Cercar
URV

Formes de pagament de la matrícula i terminis. 2016-17

Pagament únic:

A l'hora d'automatricular-te, si has seleccionat aquest tipus de pagament, pagaràs en una sola vegada l'import total de la matrícula (import dels crèdits matriculats i les taxes corresponents) mitjançant:

 • Domiciliació a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula.
 • Targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.
 • Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN)

Si no us convenen aquestes modalitats de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que ingressareu a través d'una entitat bancària.

Aquells estudiants a qui s'apliqui la matrícula condicional (per reassignació d'estudis) hauran de fer el pagament mitjançant rebut en efectiu o targeta en el termini d'un dia.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV faci cap notificació prèvia.

Pagament fraccionat:

A l'hora d'automatricular-te, si has seleccionat aquest tipus de pagament, pagaràs de manera fraccionada:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, serà el 40% de l'import dels crèdits matriculats i el 100% de les taxes corresponents, carregant-se en el compte corrent corresponent, a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • L' 1 de novembre: 30% de l’import dels crèdits matriculats.
 • El 20 de desembre: 30% de l'import dels crèdits matriculats.

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.
 • A partir del segon fraccionament: domiciliació.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV faci cap notificació prèvia.

Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN):

Aquest tipus de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 7000 euros. 
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors. 
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
   - L'última quota serà al mes de maig en el cas de Banc de Sabadell.
   - L'última quota serà al 10 de juny en el cas de Caixa d'Enginyers. 
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura en matrícules anuals: 24 euros.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.

Si es triés aquest préstec, s'ha d'escollir l'entitat financera (Banc Sabadell o Caixa d'Enginyers) i autoritzar a l'AGAUR la cessió de les teves dades a l'entitat financera escollida. Rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec. 

En cas que escullis la Caixa d'Enginyers i que no en siguis soci, com que es tracta d'una cooperativa hauràs de fer una aportació inicial de 9,01 euros com a nou soci, en concepte de "compra de títol cooperatiu", dels quals se te'n retornaran 6,01 euros en cas que te'n donis de baixa. La formalització del préstec amb aquesta entitat s'ha de dur a terme presencialment adreçant-se a una de les oficines de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona. 

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)