saltar al contingut principal
Cercar
URV

FORMES DE PAGAMENT DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA I TERMINIS


Pagament Únic:

A l'hora d'automatricular-te,  pagaràs en una sola vegada l'import total:

  • Import de la tutela acadèmica, les taxes i assegurances corresponents. En el cas que s'hagi de matricular assignatures com a complements de formació, també s'inclourà aquest import.
  • El rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula. Caldrà haver signat i entregat al Servei de Gestió Acadèmica l'ordre de domiciliació bancària SEPA.
  • Targeta de crèdit/dèbit (VISA, MasterCard...). Es requerirà que introduïu el número de la targeta i la seva data de caducitat.
  • Rebut en efectiu: es genera un rebut amb un codi de barres. Heu de fer personalment el pagament, anant a una de les entitats bancàries indicades o bé fent el pagament per banca en línia o banca electrònica; disposeu de la informació bancària necessària per fer-ho (emissora, referència, identificació i import) al codi de barres que apareix al peu del rebut de matrícula. En el cas que volgueu fer aquest pagament des de l'estranger poseu-vos en contacte amb automatricula(ELIMINAR)@urv.cat perquè us facilitin una fitxa de transferència bancària.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en el termini corresponent.
No pagar el rebut en termini comporta la situació de suspensió temporal. Fins que no es regularitzin els imports pendents, entre d'altres, les qualificacions no tenen validesa acadèmica, i no es podrà formalitzar una nova matrícula a la URV.
A més, d’acord amb el procediment de gestió d’impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.