saltar al contingut principal
Cercar
URV

FORMES DE PAGAMENT DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA I TERMINIS

A l'hora d'automatricular-te, es paga en una sola vegada l'import total corresponent a l'import de la tutela acadèmica, les taxes i les assegurances. En el cas que s'hagi de matricular assignatures com a complements de formació, també s'inclourà aquest import. Pots fer-ho:

  • Domiciliat: el rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula. Caldrà haver signat i entregat al Servei de Gestió Acadèmica l'ordre de domiciliació bancària SEPA.
  • Targeta: pot ser targeta de crèdit/dèbit (VISA, MasterCard...). Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat.  Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.

Si no us convenen aquestes modalitats de pagament, podeu demanar a automatricula@urv.cat pagar amb rebut en efectuï se us generarà un rebut amb un codi de barres que haureu de pagar personalment anant a una de les entitats bancàries indicades o bé fent el pagament per banca en línia o banca electrònica. La informació bancària necessària per fer-ho (emissora, referència, identificació i import) consta al codi de barres que apareix al peu del rebut de matrícula. En el cas que es vulgui fer aquest pagament des de l'estranger també haureu de demanar que se us faciliti una fitxa de transferència bancària.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en el termini corresponent.
No pagar el rebut en termini comporta la situació de suspensió temporal. Fins que no es regularitzin els imports pendents, entre d'altres, les avaluacions no tenen validesa acadèmica, i no es podrà formalitzar una nova matrícula a la URV.
A més, d’acord amb el procediment de gestió d’impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.