saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació d'interès per als estudiants: Processos vinculats a l'EEES

Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi de grau diferent del que cursen actualment

  • Aspectes acadèmics

  • A l'apartat del pla d'estudis hi trobareu:

° L'estructura
° El contingut per itineraris
° El calendari d'implantació

  • Podeu consultar també la taula de reconeixements entre ensenyaments de grau.  

  • Recorda que per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar la superació del nivell d'idioma.  Requeriment del B1
     
  •  Tràmits administratius

  • Sol·licitud preinscripció (terminis, web)

  • Sol·licitud Reconeixement

  • Sol·licitud Transferència de crèdits

  • Aspectes econòmics
  •  S'haurà d'abonar la taxa d'estudi de Reconeixement
  •  De les possibles assignatures reconegudes, el pagament serà del 15% del preu del crèdit.