saltar al contingut principal
Cercar
URV

Fitxa bancària

Fitxa bancària per a pagaments des de l'estranger

CONCEPTE: mitjançant aquesta l'estudiant pot abonar des de l’estranger l'import de les despeses acadèmiques que s'han generat

Com

  1. Cal que la forma de pagament de la matrícula escollida per l’estudiant sigui “Rebut Bancari”, a partir d’aquest rebut podreu omplir les caselles requerides a la fitxa de transferència bancària.
     
  2. La Secretaria enviarà la Fitxa de transferència bancària omplerta (català, castellà, anglès) i el rebut corresponent a l'estudiant interessat per correu electrònic en format pdf, per tal que pugui efectuar el pagament des del seu país.
     
  3. L'estudiant s'ha d'adreçar a l'entitat bancària amb el model de fitxa i rebut corresponent tenint en compte que les despeses bancàries són a càrrec de l’estudiant. L'entitat bancària a partir de les dades que constin a la fitxa farà els tràmits pertinents per fer efectiu el pagament.