saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estratègies d'obtenció de les competències nuclears

Resum de l'obtenció de les Competències Nuclears que integren el Currículum Nuclear URV en ensenyaments de Grau

 
Competència Nuclear
Integrada
Matèries addicionals
Acreditació
Observacions
C.1
Dominar, a nivell intermedi, una llengua estrangera, preferentment l'anglès
•  12 ECTS en anglès
•  Treball de Fi de Grau en anglès
- - -
•  Certificat de nivell B1
•  Títol en Filologia Anglesa
•  Títol de Grau per la URV
•  preferentment anglès, però també francès, alemany, italià i portuguès
•  aquestes previsions no afecten al Grau en Anglès
C.2
Utilització avançada de les tecnologies de la informació i la comunicació
9 ECTS obligatoris amb TIC
obligatòria de 3 ECTS íntegrament de TIC
•  Superats en un Grau URV els 9 ECTS obligatoris amb TIC
•  Superada en un Grau URV l'obligatòria de 3 ECTS íntegrament de TIC
•  Títol de Grau per la URV
- - -
C.3
Gestió de la informació i el coneixement
9 ECTS obligatoris de gestió de la informació
obligatòria de 3 ECTS íntegrament de gestió de la informació
•  Superats en un Grau URV els 9 ECTS de gestió de la informació
•  Superada en un Grau URV l'obligatòria de 3 ECTS íntegrament de gestió de la informació
•  Títol de Grau per la URV
- - -
C.4
Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les llengües oficials de la URV
totes les assignatures que no són en llengua estrangera
- - -
- - -
•  aquesta competència s'ha d'avaluar en totes les assignatures a cursar obligatòriament (excepte les impartides en llengua estrangera)
C.5
Compromís amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional  
mínim 3 ECTS d'obligatòries amb els continguts
obligatòria – Ciutadania –, de 3 a 6 ECTS, dedicada íntegrament als continguts
•  Superats en un Grau URV els ECTS –mínim 3– d'obligatòries d'ètica i responsabilitat
•  Superada en un Grau URV l'obligatòria –de 3 a 6 ECTS–íntegrament d'ètica i responsabilitat
•  Títol de Grau per la URV
Continguts de referència:
•  art. 3.5 del RD 1393/2007
•  Consell de Govern de 21/02/2008
C.6
Definició i desenvolupament del projecte acadèmic i professional que l'estudiant planteja a la universitat
3 ECTS:
2 d'obligatòries amb els continguts + 1 del PAT
activitats amb els continguts + PAT
Títol de Grau per la URV
•  Accions del Pla d'Acció Tutorial
•  Continguts de referència:
•  Orientació acadèmica
•  Orientació professional
•  Evolució acadèmica de l'estudiant
•  Avaluació continuada
•  Presa de decisions
•  Resolució de conflictes