saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudis homologables al Batxillerat cursats en sistemes educatius de fora de la Unió Europea o sense convenis de reciprocitat

Aquesta via d'accés està prevista per a estudiants:

  • Que hagin cursat estudis en estats que NO siguin membres de la Unió Europea
  • Que no hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en el règim de reciprocitat

Per accedir a la Universitat aquests estudiants han de realitzar els següents tràmits:

Aquests estudiants rebran una carta de pre-admissió condicionada a l’homologació posterior del seu títol de Batxillerat.

En el cas que els estudiants no siguin nacionals ni residents en estats de la UE, s'apliquen els preus que cobreixen l'import íntegre dels estudis aprovats pel Consell Social de la Universitat.

Aquests estudiants poden accedir per aquesta via a una oferta específica de places aprovada pel Consell Social de la Universitat amb els preus que figuren a continuació. Per al curs 2018-19 l'oferta de places és la següent:

GRAUS NOMBRE PLACES PREU *
Arquitectura 5 8.730,72 €
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris/Tècniques de Bioprocessos Alimentaris 5 9.633,12 €
Enginyeria Elèctrica 5 9.633,12 €
Enginyeria Mecànica 2 9.633,12 €
Enginyeria Química 5 9.633,12 €
Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions 5 9.633,12 €
Enologia 5 8.730,72 €
Geografia, Anàlisi Territorial i Soistenibilitat 10 6.205,92 €
Gestió de Turisme i Hoteleria 5 6.205,92 €
Història / Història de l'Art i Arqueologia 5 6.205,92 €
Llengua i Literatura Catalanes 5 6.205,92 €
Llengua i Literatura Hispàniques 8 6.205,92 €
Química 10 8.730,72 €
Química (en anglès) 20 8.730,72 €

*Els preus són orientatius d’un curs complet, s'ha pres de referència el decret de preus del curs 2018-19.

Aquests estudiants també podran realitzar la preinscripció universitària mitjançant el sistema ordinari (accesnet) exclusivament en la convocatòria de setembre i estaran en últim ordre de prioritat en l'assignació de places universitàries.