saltar al contingut principal
Cercar
URV

Formes de Pagament i Terminis

Pagament Únic: Pagament Fraccionat: Préstec financer AGAUR:

Pagues en una sola vegada l'import total

Pagues en tres vegades  l'import total Fraccionament fins el 100% de la matrícula, amb un import mínim de 500 euros
Import dels crèdits matriculats i les taxes corresponents A partir del 6 dia d'haver formalitzar la matrícula, es carrega en el compte corrent designat el 40% de l'import dels crèdits matriculats i el 100% de les taxes corresponents Finançament d'un mínim de set quotes (una d'interessos i sis d'amortització més interessos) Grau, 3 anys per completar el pagament d'un Màster
El rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula L'1 de desembre, es carrega en el compte corrent designat el 30% de l'import dels crèdits matriculats Tipus d'interés:
Tipus d'interès: 5,25% anual fix
El préstec sol·licitat serà per un import màxim de 7.000 euros
  L'1 de febrer es carrega en el compte corrent designat el 30% restant de l'import dels crèdits matriculats. Per més informació aneu a AGAUR
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=19581
A més:
  • També podeu pagar amb targeta de crèdit (VISA, MasterCard...), en aquest cas es requerirà que introduïu el número de la targeta i la seva data de caducitat.
  • Si no us convenen aquestes modalitats de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que ingressareu a través d'una entitat bancària.
  • Aquells estudiants a qui s'apliqui la matrícula condicional (per trasllat d'expedient) hauran de fer el pagament en efectiu.

En cas de fraccionar el pagament:

  • El primer fraccionament pot ser per  domiciliació o targeta de crèdit.
  • A partir del segon fraccionament ha de ser domiciliació.