saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació necessària per a poder domiciliar el pagament de la matrícula

Amb l'entrada en vigor de  la normativa SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagaments en Euros) hi ha dades que són obligatòries per a poder domiciliar correctament els rebuts de matrícula, per això, a l'hora de fer l'automatrícula necessitareu dades que cal tenir a mà:

  1. Titular del compte bancari.

  2. IBAN del compte corrent.

  3. Incorporar el compte bancari a l'hora de fer l'automatrícula.

1. Titular del compte:

Si ets tu mateix el titular, no tindràs cap problema doncs quan facis la teva "automatrícula" clicant a "En sóc titular" es copiaran les teves dades personals automàticament.

Si no ets tu el titular, caldrà que proporcionis les dades següents: tipus de document (NIF/NIE/PASSAPORT), número del document, nom, primer cognom i segon cognom del titular.
 

2. IBAN del compte corrent:

El codi IBAN per a Espanya és de 24 dígits i està format per

                * ES (codi de país per a Espanya)
                * Un número de control de 2 dígits
                * Els 20 dígits corresponents al compte corrent complet


Exemple: ES11 + 20 dígits del vostre compte corrent

 Pots consultar el teu codi IBAN de manera ràpida de la manera següent:

1. Demanant-ho a la teva entitat bancària.

2.A través de l'accés online al teu compte bancari.

3.Mirant el codi d’algun dels rebuts que tinguis domiciliat en el mateix compte corrent.

4.Mirant-ho en els extractes del teu compte corrent.
 

3. Incorporar el compte bancari a l'hora de fer l'automatrícula:

Pots veure informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.