saltar al contingut principal
Cercar
URV

REQUERIMENT D'IDIOMA EN ESTUDIS DE GRAUS

Els estudiants que curseu un grau a la URV heu d'acreditar la superació de la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (es pot acreditar també de francès, alemany, italià i portuguès).

L'acreditació d'aquest nivell d'idioma és imprescindible per a poder sol·licitar el títol oficial.

QUI

Tots els estudiants que heu iniciat un Grau a la URV.

QUÈ

NIVELL B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o nivells equivalents autoritzats per la URV d'entre l'anglès, francès, alemany, italià i portuguès.

Els estudiants podreu superar aquesta competència acreditant un nivell superior al mínim exigit d'alguna de les institucions incloses a la taula aprovada.

COM

Consulteu les estratègies que us permeten assolir el requeriment d'idioma.