saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions sindicalsEn compliment de la normativa sobre Eleccions Sindicals, es posa en coneixement de tot el personal de la Universitat Rovira i Virgili, que amb data 19 setembre 2014 la Secció Sindical de CCOO de la URV, ha presentat comunicació de celebració d'eleccions als diferents òrgans de representació del personal (Junta personal PAS Funcionari, Junta personal PDI Funcionari, Comitè d'Empresa PAS Laboral, Comitè d'Empresa PDI Laboral).

En data 15 d’octubre de 2014 la Secció Sindical de CCOO de la URV va presentar al Departament de Treball incidència en els preavisos de les eleccions sindicals, mitjançant la qual modifiquen la data d'inici del procés electoral, per raons organitzatives de l'empresa, senyalant el pròxim 27 d’octubre de 2014 com a data d’inici del procés i constitució de les meses electorals.

Data:17/10/2014