Comissió Electoral de la Facultat de Turisme i Geografia


  • President:  Marta Nel-lo Andreu 
  • Secretari: Jordi Blay Boqué 
  • Representants del Personal Acadèmic: Juan Antonio Duro Moreno 
  • Representant del Personal d'Administració i Serveis: Francesc Xavier Llauradó Vidilla  
  • Representant de l'alumnat: Anna Boqué Ciurana