saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari electoral

 • 29/09/16 Convocatòria d’eleccions
 • 29/09/16 Inici de la campanya electoral
 • 29/09/16 Exposició del cens provisional
 • 30/09/16 Inici del termini de presentació de candidatures
 • 05/10/16 Final del termini de presentació, per part de qualsevol persona, de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en la llista provisional del cens
 • 07/10/16 Final del termini de presentació de les candidatures
 • 07/10/16 Publicació del cens electoral definitiu
 • 10/10/16 En aplicació de l'art. 28.1 del Reglament Electoral de la URV en aquelles circumscripcions en les quals no s'hagi cobert la totalitat d'escons, el rector podrà procedir en el termini de 2 dies a obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures. Aquestes circumscripcions seguiran el calendari d'ampliació de terminis
 • 11/10/16 Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral
 • 11/10/16 Proclamació provisional dels candidats
 • 13/10/16 Inici del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral
 • 17/10/16 Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats, davant la Junta Electoral
 • 21/10/16 Proclamació definitiva dels candidats
 • 28/10/16 Constitució de la Mesa electoral
 • 02/11/16 Finalització de la campanya electoral (a les 00:00 hores)
 • 02, 03 i 04/11/16 Període de vot electrònic de forma remota
 • 04/11/16 Vot electrònic de forma presencial
 • 06/11/16 Proclamació provisional de candidats electes
 • 08/11/16 Final del termini de presentació de recursos davant de la Junta Electoral contra la proclamació provisional
 • 09/11/16 Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional i proclamació definitiva de candidats electes

Ampliació de terminis. Art. 28.1 del Reglament electoral

 • 10/10/16 Resolució d'ampliació de termini de presentació de candidatures en aquelles circumscripcions on no s'hagi cobert la totalitat d'escons
 • 11/10/16 Inici del termini per presentar candidatures (ampliació terminis)
 • 17/10/16 Final del termini de presentació de les candidatures (ampliació terminis)
 • 18/10/16 Proclamació provisional de candidats
 • 20/10/16  Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral
 • 21/10/16 Proclamació definitiva de candidats


A partir del dia 22 d’octubre, inclòs, es segueix el calendari general

Nota: Tots els terminis finalitzen a les 13 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h