Comissió Electoral de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química


D'acord amb el Reglament  Electoral del centre la Comissió electoral estarà formada per:

Composició de la Comissió Electoral

 • President:  Josep Bonet Àvalos

   
 • Secretari: Cristina Urbina Pons
   
 • Representants del Personal Acadèmic: Allan Mackie
   
 • Representant del Personal d'Administració i Serveis: Maria Isabel Gavaldà Prats
   
 • Representants del l'alumnat: