saltar al contingut principal
Cercar
URV

Juntes de Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Comissió electoral

Consulteu el cens (Introduïnt el NIF o NIE en format 99999999L, número i lletres sense separadors)

Convocatòria eleccions de representants d’estudiants a Junta de Centre 2017

Calendari electoral

Ampliació de termini de presentació de candidatures 

Proclamació provisional candidats 1r termini

Proclamació provisional candidats 2n termini

Instància candidatura

Votació electrònica: període des del 27 d'octubre a les 10.00h fins al 31 d'octubre a les 13.00h

Proclamació definitiva de candidats electes     
                                                                                            JUNTA DE CENTRE
  CIRCUMSCRIPCIÓ CONTINGUT CIRCUMSCRIPCIÓ

ESCONS SEGONS

JUNTA CENTRE

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA

CANDIDATS ELECTES

PERSONAL DOCENT INVESTIGADOR (PDI) Personal Docent Investigador PDI Personal Docent Investigador no Funcionari           11

. Artime Guzman, Ramon

. Martínez del Álamo, Manuel

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) Personal d'Administració i Serveis PAS Personal d'Administració i Serveis           11

. Cortés Currubí, Laura

. Gavaldà Prats, Maria Isabel

. Mateo Callejón, Catalina

. Pérez Pont, Carme

ESTUDIANTS Grau d'Enginyeria Química Grau d'Enginyeria Química (2020) 8

Convocatòria eleccions 2017

Convocatòria eleccions 2017

 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i Grau d’Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2021)

Grau d’Enginyeria de Bioprocessos i Aliments (2023)

2 Convocatòria eleccions 2017
Grau d'Enginyeria Mecànica

Grau d'Enginyeria Mecànica (2022)

8 Convocatòria eleccions 2017
Agrupació de Màsters i Doctorat Estudiants de Doctorat No vinculats
contractualment amb la URV
4 Convocatòria eleccions 2017
Màster en Enginyeria Química (2069)
Màster en Gestió d’Empreses Tecnològiques (2072)
Màster en prevenció de Riscos Laborals (2060)
Màster en Nanociència, Materials i Processos:
Tecnologia Química de Frontera (2070)
Màster en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible (2067)
Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2071)  
Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2073)