saltar al contingut principal
Cercar
URV

Juntes de Centre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Comissió Electoral

Convocatòria d'eleccions

Calendari electoral

Instància presentació de candidatura

Instància reclamació al cens provisional

Sector Circumscripció  Escons

Proclamació

PROVISIONAL

de candidats

Proclamació

DEFINITIVA

de candidats

PDI  no permanent  1