saltar al contingut principal
Cercar
URV

Elecció a rector o rectora: Calendari electoral


Calendari electoral

• 07/04/14 Convocatòria d’eleccions

07/04/14 Inici de la campanya electoral

07/04/14 Exposició del cens electoral provisional

08/04/14 Inici del termini per presentar candidatures

22/04/14 Final del termini de presentació per part de qualsevol persona de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en el cens provisional

23/04/14 Final del termini de presentació de candidatures

24/04/14 Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral

25/04/14 Publicació del cens electoral definitiu

25/04/14 Proclamació provisional dels/de les candidats/tes.

25/04/14 Notificació a cadascun dels interessats de la seva designació com a president o vocal de la Mesa electoral

26/04/14 Inici del termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats, per part de qualsevol candidat/a davant la Junta Electoral

29/04/14 Final del termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats per part de qualsevol candidat/a davant la Junta Electoral

30/04/14 Inici del període de votació anticipada i de votació per correspondència

02/05/14 Final del termini per al·legar davant la Junta Electoral causa justificada i documentada que impedeixi ésser president o vocal de la Mesa electoral

05/05/14 Resolució per part de la Junta Electoral de les al·legacions presentades respecte a la impossibilitat d’ésser president o vocal de la Mesa electoral

05/05/14 Proclamació definitiva dels/de les candidats/es.

08/05/14 Constitució de la Mesa electoral

12/05/14 Finalització del període de votació anticipada i per correspondència

13/05/14 Finalització de la campanya electoral (a les 00:00 hores)

13/05/14 Jornada de votació

13/05/14 Proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe o dels dos candidats més votats que passen a la segona volta

14/05/14 Presentació de recursos contra la proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe davant de la Junta Electoral o dels dos candidats més votats que passen a la segona volta

15/05/14 Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional de candidats o candidates electes o dels dos candidats més votats que passen a la segona volta

16/05/14 Proclamació definitiva dels/de les candidats o candidates electes.

Eleccions (2a volta, si cal)

16/05/14 Jornada de votació

16/05/14 Proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe

19/05/14 Presentació de recursos contra la proclamació provisional de candidat o candidata electe davant de la Junta electoral

20/05/14 Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional de candidat o candidata electe

20/05/14 Proclamació definitiva del/de la candidat o candidata electe

Horari de votació: 10 a 17 hores
Nota: Tots els terminis finalitzen a les 13 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00 hores