saltar al contingut principal
Cercar
URV

Elecció a rector o rectora: Calendari electoral


Calendari electoral

• 06/04/18 Convocatòria d’eleccions

06/04/18 Inici de la campanya electoral

06/04/18 Exposició del cens electoral provisional

06/04/18 Inici sol·licitud vot per correu

07/04/18 Inici del termini per presentar candidatures

09/04/18 Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral

• 13/04/18 Final del termini de presentació per part de qualsevol persona de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en el cens provisional

• 17/04/18 Final del termini de presentació de candidatures

• 18/04/18 Publicació del cens electoral definitiu

18/04/18 Proclamació provisional dels/de les candidats/tes.

• 19/04/18 Inici del termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats, per part de qualsevol candidat/a davant la Junta Electoral

• 23/04/18 Final del termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats per part de qualsevol candidat/a davant la Junta Electoral

• 24/04/18 Inici del període de votació anticipada

26/05/18 Proclamació definitiva dels/de les candidats/es.

08/05/18 Constitució de la Mesa electoral

14/05/18 Finalització del període de votació anticipada i per correspondència

15/05/18 Finalització de la campanya electoral (a les 00:00 hores)

15/05/18 Jornada de votació

15/05/18 Proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe

16/05/18 Presentació de recursos contra la proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe davant de la Junta Electoral

18/05/18 Final del termini de resentació de recursos contra la proclamació provisional del/de la candidat o candidata electe davant de la Junta Electoral

21/05/18 Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional de candidats o candidates electes o dels dos candidats més votats que passen a la segona volta

21/05/18 Proclamació definitiva dels/de les candidats o candidates electes.

Horari de votació: 10 a 17 hores
Nota: Tots els terminis finalitzen a les 13 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00 hores