saltar al contingut principal
Cercar
URV

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Convocatòria d´eleccions 

Sol·licitud: presentació de candidatura

Altres impressos electorals

Calendari d'eleccions

AMPLIACIÓ DE TERMINIS

 Consulta de censos

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

IMPORTANT: Atès l'article 28.4 del Reglament Electoral de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de desembre de 2013, disposa que:

"Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions."

Sector Circumscripció Escons

Proclamacions

provisionals

candidats/es

Proclamacions

definitives

candidats/es

Candidats/es

electes

definitius

Observacions
ESTUDIANTS

Grau de Dret

3

     

NO HI HA ELECCIONS

Manca de candidats

 

Doctorat de Dret de l’Empresa i la Contractació, màster universitari en Dret de l’Empresa

i la Contractació, màster universitari en Advocacia i màster universitari en Migracions i Mediació Social

2

NO HI HA ELECCIONS

Menys nombre de candidats

que d’escons

 

Grau de Treball Social i grau de Relacions Laborals i Ocupació

1

     

NO HI HA ELECCIONS

Manca de candidats

 

Alumnes d’altres ensenyaments: grau de Finances i Comptabilitat, grau d’Economia, grau d’Administració

i Direcció d’Empreses (campus Bellisens), grau de Geografia i Ordenació del Territori, màster universitari

en Arqueologia Clàssica, màster universitari en Dret Ambiental, grau de Publicitat i Relacions Públiques i

grau de Turisme

1      

NO HI HA ELECCIONS

Manca de candidats