saltar al contingut principal
Cercar
URV

Departament de Psicologia

Convocatòria d'eleccions

Calendari electoral

Impresos electorals

Consulta del cens

Atès l'article 28.4 del Reglament Electoral de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de setembre de 2013, disposa que: "Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions".

Sector Circumscripció ESCONS

Proclamació

provisional

de candidatures

Proclamació

definitva de

candidatures

Proclamació

candidats/es

electes

ESTUDIANT

Estudiants del Grau en Psicologia

1      

Estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària

1      

Estudiants del Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria i Doctorat en Ciència Cognitiva i del Llenguatge

1

Estudiants de la resta d’ensenyaments on imparteix docència el Departament

2