saltar al contingut principal
Cercar
URV

Com votar electrònicament


Com s’emet el vot?

Accediu a l’urna electrònica fent clic a l’apartat “Accès a la votació” del menú superior

Feu clic a sobre del botó d’accès a l’urna electrònica

Introduïu:

Usuari: DNI o NIE (sense guió entre el numero i la lletra. Ex: 11111111K)

Contrasenya: la que t'ha facilitat el sistema

Feu clic a entrar.

Seleccioneu el/s candidat/s que voleu elegir (la papereta indica el nombre màxim de candidats que pots votar) i valideu el vot

Confirmeu el vot o si escau, canvieu-lo

Després d'emetre el vot, es mostra el rebut de votació. És recomanable imprimir-lo i conservar-lo, atès que permetrà comprovar que el vot s'ha tingut en compte en els resultats de l'elecció (finalitzada l'elecció es publicarà la relació de rebuts per tal que verifiquis que el teu vot ha estat computat).