Claustre Universitari: Resultats electorals


Les eleccions parcials per cobrir vacants d’estudiants al Claustre Univeristari es duran a terme durant el període del 27 al 31 d’octubre de 2017. Finalitzat l’escrutini els resultats es faran públics