saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari -PDI i PAS-: Representants a escollir


  • Professorat doctor amb vinculació permanent: 54 representants
  • Altra personal docent i investigador: 21 representants
  • Personal d'administració i servies: 24 representants
Professorat doctor amb vinculació permanent
CIRCUMSCRIPCIÓ REPRESENTANTS
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament d'Antropologia Filosofia i Treball Social 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Bioquímica i Biotecnologia 4
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 4
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Dret Privat Processal i Financer 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Dret Públic 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Economia 3
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 3
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 4
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Enginyeria Mecànica 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Enginyeria Química 4
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Estudis Anglesos i Alemanys (Inclou altre PDI) 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Filologia Catalana (Inclou altre PDI) 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Filologies Romàniques (Inclou altre PDI) 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Gestió d'Empreses 5
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Història i Història de l'Art 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Infermeria 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Medicina i Cirurgia 4
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Pedagogia 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Psicologia 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Química Analítica i Química Orgànica 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Química Física i Inorgànica 2
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament d'Estudis de Comunicació (Inclou altre PDI) 1
Professorat doctor amb vinculació permanent del Departament de Geografia (Inclou altre PDI) 1
Professorat doctor amb vinculació permanent de la Unitat predepartamental d'Arquitectura (Inclou altre PDI)

1

Altra personal docent i investigador: 21 representants
CIRCUMSCRIPCIÓ REPRESENTANTS
Altre personal docent i investigador del Departament d'Antropologia Filosofia i Treball Social 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Bioquímica i Biotecnologia 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Dret Privat Processal i Financer 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Dret Púbic 1
Altre personal docent i investigador del Departament d'Economia 1
Altre personal docent i investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica Elèctrica i Automàtica 1
Altre personal docent i investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 1
Altre personal docent i investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica 1
Altre personal docent i investigador del Departament d'Enginyeria Química 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Gestió d'Empreses 2
Altre personal docent i investigador del Departament d'Infermeria 2
Altre personal docent i investigador del Departament de Medicina i Cirurgia 2
Altre personal docent i investigador del Departament de Pedagogia 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Psicologia 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Química Analítica i Química Orgànica 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Química Física i Inorgànica 1
Altre personal docent i investigador del Departament de Història i Història de l'Art 1
Personal d’administració i servies: 24 representants
CIRCUMSCRIPCIÓ REPRESENTANTS
PAS funcionari i PAS laboral 24