saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari: Estudiants


Proclamació provisional de candidatures

La Junta Electoral de la URV és l’òrgan competent per proclamar les candidatures i per resoldre els recursos que es puguin interposar.

  • Proclamació provisional de candidatures: 11 d’octubre de 2016
  • Termini per interposar recursos contra la proclamació provisional de candidatures procedents del període ampliat de presentació: Del 19 al 21 d’octubre de 2016 (fins a les 13:00h)
  • Proclamació definitiva de candidatures: 21 d’octubre de 2016

CIRCUMSCRIPCIÓ

ESCONS

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL  (1r termini)

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL (2n termini)

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA

Estudiants de Grau en Medicina i Llicenciatura en Medicina 2      
Estudiants de Grau en Nutrició Humana i Dietètica 1      
Estudiants de Grau en Fisioteràpia 1      
Estudiants de Grau en Infermeria 2   - Analía Pérez Pereira  
Estudiants de Grau en Anglès 1      
Estudiants de Grau de Llengua i Literatura Catalanes 1      
Estudiants de Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 1      
Estudiants de Grau en Història 1      
Estudiants de Grau en Història de l'Art 1      
Estudiants de Grau en Periodisme 1   - Miquel Ferrando Gasparín  
Estudiants de Grau en Publicitat i Relacions Públiques 1   - Joel Pérez Buira  
Estudiants de Grau en Antropologia i Evolució Humana i Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural 1      
Estudiants de Grau en Comunicació Audiovisual 1      
Estudiants de Grau en Educació Infantil 2      
Estudiants de Grau en Educació Primària 2      
Estudiants de Grau en Educació Social 1      
Estudiants de Grau en Psicologia 2 - Sandra Capitán Cano    
Estudiants de Grau en Pedagogia 1      
Estudiants de Grau en Turisme 1      
Estudiants de Grau en Geografia i Ordenació del Territori 1      
Estudiants de Grau en Dret

2

- Miguel Corazón de Jesús Domènech

- Raquel Llop Labaila

   
Estudiants de Grau en Treball social 1      
Estudiants de Grau en Relacions Laborals i Ocupació 1   - Sara Reigada Sanclemente  
Estudiants de Grau en Administració i Direcció d’Empreses 2      
Estudiants de Grau en Economia 1 - Josep Tomàs Porres    
Estudiants de Grau en Finances i Comptabilitat 1   - Anna Prim Amador  
Estudiants de Grau en Química 1 - Allisson Barros de Souza    
Estudiants de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 1      
Estudiants de Grau en Enologia 1 - Noemí Martí Esteve    
Estudiants de Grau en Biotecnologia 1 - Patricia Sofía Guzmán Valdés    
Estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Telemàtica 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Electronica Industrial i Automàtica 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Elèctrica 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Mecànica 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Química 1      
Estudiants de Grau en Enginyeria Agroalimentària 1      
Estudiants de Grau en Arquitectura i Llicenciatura en Arquitectura 2   -Edgar Sumalla Atienza  
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació A (FMCS i FI) 1      
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació B (FLL, FCEP i FTG) 2 - Henry Patricio Moscoso Carrillo    
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació C (FCJ i FEE) 1 - Alberto Castillo Reina    
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació D (FQ, FE,ETSE, ETSEQ i ETSA) 2 - Antonio Altuna Coy