saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari: PDI i PAS


Les eleccions de representants del PDI i del PAS al Claustre Universitari de la URV es van dur a terme durant els dies 12 i 13 de maig de 2014 resultant electes els candidats que van obtenir el major nombre de vots un cop aplicat el que disposa l'article 50.2 del Reglament pel que fa a la igualtat efectiva de dones i homes.

Dies de votació: 12 i 13 de maig de 2014

Circumscripcions electorals:

  • Professorat doctor amb vinculació permanent per departaments
  • Altre personal docent i investigador per departaments a excepció dels departaments següents, que s'inclouen dins la circumscripció anterior: Estudis Anglesos i Alemanys, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Estudis de Comunicació, Geografia i Unitat Predepartamental d'Arquitectura
  • Personal d'Administració i Serveis de la URV

Sistema de votació:

  • Votació electrònica remota amb certificació digital o DNI electrònic (12 i 13 de maig), des de qualsevol ordinador (ubicat a casa del votant, a la URV, etc.) que compleixi les característiques requerides

    Amb caràcter excepcional, votació electrònica presencial amb nom d'usuari i contrasenya (13 de maig), en qualsevol dels ordinadors habilitats a aquests efectes.