saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria d’eleccions de representants al Claustre Universitari


Convocatòria d’eleccions de representants al Claustre Universitari

Atesos els articles 24 i 54 del Reglament Electoral de la URV i l'article 49 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, 8-9-2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2-4-2012),

RESOLC: Convocar eleccions de representants al Claustre Universitari corresponents al col·lectiu docent i investigador, als estudiants i al personal d'administració i servei, les quals se celebraran els dies 26, 27, 28, 29 i 30 d'octubre de 2018.

El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 • Període de la campanya electoral: del 27 de setembre de 2018 fins a les 00:00 hores del 26 d'octubre de 2018.
 • Exposició pública del cens electoral provisional:
 • Període de presentació de candidatures: del 28 de setembre de 2018 al 8 d'octubre
 • Termini de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 28 de setembre de 2018 al 4 d'octubre de 2018.
 • Sorteig per designar els membres de la mesa electoral: 9 d'octubre de 2018.
 • Publicació del cens electoral definitiu: 9 d'octubre
 • Proclamació provisional dels candidats: 9 d'octubre
 • Termini per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats: del 10 al 15 d'octubre de 2018.
 • Proclamació definitiva dels candidats: 18 d'octubre de 2018.
 • Constitució de la mesa electoral: 25 d'octubre de 2018.
 • Període de votació: De les 10:00 hores del 26 d'octubre del 2018 a les 13:00 hores del 30 d'octubre de 2018.
 • Proclamació dels resultats provisionals: 30 d'octubre de 2018.
 • Termini per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 31 d'octubre de 2018 al 5 de novembre de 2018.
 • Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals i proclamació definitiva de candidatures: 6 de novembre de 2018.

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.

Tarragona, 27 de setembre de 2018

María José Figueras Salvat

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili