saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria d’eleccions d'estudiants per cobrir vacants al Claustre Universitari


Convocatòria d’eleccions d'estudiants per cobrir vacants al Claustre Universitari

Atès l'article 49 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, els articles 24 i 54.3 del Reglament Electoral de la URV, i en ús de les competències que m'atorga l'article 66 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012),

RESOLC: Convocar eleccions parcials per cobrir vacants de representants al Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d'estudiants.

El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 1. Exposició pública del cens electoral provisional: 28 de setembre de 2017.
 2. Període de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017.
 3. Publicació del cens electoral definitiu: 10 d'octubre de 2017.
 4. Període de campanya electoral: del 28 de setembre de 2017 fins a les 00:00 hores del 27 d'octubre de 2017.
 5. Període de presentació de candidatures: del 29 de setembre de 2017 al 9 d'octubre de 2017.
 6. Proclamació provisional de candidatures: 10 d'octubre de 2017.
 7. Període per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidatures: de l'11 al 16 d'octubre de 2017.
 8. Proclamació definitiva de candidatures: 19 d'octubre de 2017.
 9. Constitució de la mesa electoral: 26 d'octubre de 2017.
 10. Data i horari del període de votació: de les 10:00 hores del 27 d'octubre de 2017 a les 13:00 hores del 31 d'octubre de 2017.
 11. Proclamació dels resultats provisionals: 31 d'octubre de 2017.
 12. Període per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 2 al 6 de novembre de 2017.
 13. Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals: 8 de novembre de 2017.
 14. Proclamació definitiva dels candidats electes: 8 de novembre de 2017.

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.

Tarragona, 28 de setembre de 2017

Josep Anton Ferré Vidal

Rector de la Universitat Rovira i Virgili