saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari: Estudiants


Convocatòria de les eleccions d'estudiants representants al Claustre Universitari

Atès l'article 49 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, els articles 24 i 54 del Reglament Electoral de la URV, i en ús de les competències que m'atorga l'article 66 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012),

RESOLC:        

Convocar eleccions de representants al Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d'estudiants.

El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 1. Exposició pública del cens electoral provisional: 29/09/2016
 2. Període de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 30/09/2016 al 05/10/2016
 3. Publicació del cens electoral definitiu: 07/10/2016
 4. Període de campanya electoral: del 29/09/2016 fins a les 00:00 hores del 02/11/2016
 5. Període de presentació de candidatures: del 30/09/2016 al 07/10/2016
 6. Proclamació provisional de candidatures: 11/10/2016
 7. Període per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidatures: del 13/10/2016 al 17/10/2016
 8. Proclamació definitiva de candidatures: 21/10/2016
 9. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral: 11/10/2016
 10. Constitució de la mesa electoral: 28/10/2016
 11. Data i horari del període de votació: de les 10:00 hores del 02/11/2016 a les 13:00 hores del 04/11/2016
 12. Proclamació dels resultats provisionals: 04/11/2016
 13. Període per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 05/11/2016 al 08/11/2016
 14. Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals: 09/11/2016
 15. Proclamació definitiva dels candidats electes: 09/11/2016

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00 hores.

Tarragona, 29 de setembre de 2016

Josep Anton Ferré Vidal

Rector de la Universitat Rovira i Virgili