saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions per cobrir vacants d'estudiants al Claustre Universitari: Calendari electoral


Calendari electoral

Eleccions per cobrir vacants de representants dels estudiants al Claustre universitari

28 de setembre de 2017: Convocatòria d'eleccions

28 de setembre de 2017: Inici de la campanya electoral

28 de setembre de 2017: Exposició del cens provisional

29 de setembre de 2017: Inici del termini per presentar candidatures

05 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació per part de qualsevol persona de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en la llista provisional del cens.

09 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació de les candidatures

10 d'octubre de 2017: Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral

10 d'octubre de 2017: En aplicació de l'art. 28.1 del Reglament Electoral de la URV en aquelles circumscripcions en les quals no s'hagi cobert la totalitat d'escons, el rector podrà procedir en el termini de 2 dies a obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures. Aquestes circumscripcions seguiran el calendari d'ampliació de terminis

10 d'octubre de 2017: Publicació del cens electoral definitiu

10 d'octubre de 2017: Proclamació provisional dels/de les candidats/tes.

11 d'octubre de 2017: Inici del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral

16 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral

19 d'octubre de 2017: Proclamació definitiva de les candidatures

26 d'octubre de 2017: Constitució de la Mesa electoral

27 d'octubre de 2017: Finalització de la campanya electoral (a les 0.0:00 hores)

Del 27 al 31 d'octubre de 2017: Període de vot electrònic de forma remota

31 d'octubre de 2017: Proclamació provisional de candidats electes

06 de novembre de 2017: Final del termini de presentació de recursos contra la proclamació provisional davant de la Junta Electoral

08 de novembre de 2017: Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional i proclamació definitiva de candidats electes

Calendari d'ampliació de termini per a la presentació de canditatures

(Ampliació de terminis Art. 28.1 del Reglament electoral)

10 d'octubre de 2017: Resolució d'ampliació de termini de presentació de candidatures en aquelles circumscripcions on no s'hagi cobert la totalitat d'escons.

11 d'octubre de 2017: Inici del termini per a presentar candidatures (ampliació terminis)

18 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació de les candidatures.

19 d'octubre de 2017: Proclamació provisional de candidats/tes

24 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral.

25 d'octubre de 2017: Proclamació definitiva de candidats

A partir del dia 26 d'octubre, inclòs, es segueix el calendari general

Nota: Tots els terminis finalitzen a les 13 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya Electoral que serà a les 00:00h.