saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions per cobrir vacants d'estudiants al Claustre Universitari: Calendari electoral


Calendari electoral

 • 28 de setembre de 2017: Convocatòria d'eleccions   
 • 28 de setembre de 2017: Inici de la campanya electoral  
 • 28 de setembre de 2017: Exposició del cens provisional
 • 29 de setembre de 2017: Inici del termini per  de presentació de candidatures 
 • 05 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació, per part de qualsevol persona, de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en la llista provisional del cens
 • 09 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació de les candidatures
 • 10 d'octubre de 2017: Publicació del cens electoral definitiu
 • 10 d'octubre de 2017: En aplicació de l'art. 28.1 del Reglament Electoral de la URV en aquelles circumscripcions en les quals no s'hagi cobert la totalitat d'escons, el rector podrà procedir en el termini de 2 dies a obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures. Aquestes circumscripcions seguiran el calendari d'ampliació de terminis
 • 10 d'octubre de 2017: Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral
 • 10 d'octubre de 2017: Proclamació provisional dels candidats.
 • 11 d'octubre de 2017: Inici del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral
 • 16 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral
 • 19 d'octubre de 2017: Proclamació definitiva dels candidats.
 • 26 d'octubre de 2017: Constitució de la Mesa electoral
 • 27 d’octubre de 2017: Finalització de la campanya electoral (a les 00:00 hores)
 • Del 27 al 31 d’octubre de 2017: Període de vot electrònic de forma remota
 • 31 d’octubre de 2017: Proclamació provisional de candidats electes
 • 06 de novembre de 2017: Final del termini de presentació de recursos davant de la Junta Electoral contra la proclamació provisional
 • 08 de novembre de 2017: Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional i proclamació definitiva de candidats electes

Ampliació de terminis. Art. 28.1 del Reglament electoral

 • 10 d'octubre de 2017: Resolució d'ampliació de termini de presentació de candidatures en aquelles circumscripcions on no s'hagi cobert la totalitat d'escons
 • 11 d'octubre de 2017: Inici del termini per presentar candidatures (ampliació terminis)
 • 18 d'octubre de 2017: Final del termini  de presentació de les candidatures (ampliació terminis)
 • 19 d'octubre de 2017: Proclamació provisional de candidats
 • 24 d'octubre de 2017: Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral.
 • 25 d'octubre de 2017: Proclamació definitiva de candidats   

A partir del dia 26 d'octubre, inclòs, es segueix el calendari general

Horari de votació: de les 10 h del dia 27 d’octubre de 2017 fins a les 13 h del 31 d’octubre de 2017

Nota: Tots els terminis finalitzen a les 13 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.