saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Tercera Missió


Transferència de coneixement i tecnologia

URV-Emprèn. Any 2014

Integra més de 30 institucions i el 2014 ha dut a terme 18 activitats de tipologies diverses.

Centres TECNIO

Activitats del Centre de Formació Permanent (CFP-FURV)

Formació permanent (CFP-FURV). Activitats per import facturat. Any 2014

El 80% dels projectes de menys de 10.000 € representen el 19% de la facturació, mentre que el 20% dels projectes de més de 10.000 € representen el 81% de la facturació.

Balanç econòmic del CFP(*). Any 2014

Perfil del personal contractat pel CFP. Any 2014

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi-FURV). Projectes per import facturat. Any 2014

El 86% dels projectes de menys de 20.000 € representen el 40% de la facturació mentre que el 14% dels projectes de més de 20.000 € representen el 60% de la facturació.

Balanç econòmic CTTi (*). Any 2014

Perfil dels investigadors del CTTi. Any 2014