saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de la tercera missió

El present Informe de tercera missió és el segon del curs 2016-17 pertanyent a la sèrie de documents destinats a la rendició de comptes de la Universitat Rovira i Virgili a la seva comunitat universitària i a la societat en general, sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del Consell de Govern per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

L’activitat de Tercera missió de la universitat té un clar component social, lligat al caràcter de servei públic que té com a institució universitària. Una activitat que, en tots els nivells, ha d’orientar-se a millorar la qualitat de vida, en el seu sentit més extens, de la societat actual i de les generacions futures, acomplint el mandat que recull l’Estatut de la universitat. De fet, aquesta ha estat la visió de la Universitat Rovira i Virgili des dels seus inicis: el rigor formatiu, la ciència que fa avançar la societat i el compromís amb la transferència de coneixement. És en compliment d’aquest compromís que la URV du a terme la seva estratègia de tercera missió, de la qual aquest informe en constitueix la principal eina de comunicació.

El document mostra una visió integrada de l’activitat de la URV en tercera missió i estructura el seu contingut d’acord amb els cinc eixos del Pla estratègic de la tercera missió: la difusió cultural i del coneixement, l’acció social i d’atenció a la comunitat universitària, la internacionalització, el sistema d’innovació territorial i la transferència de coneixement i de tecnologia. En cada apartat es posen de relleu els principals programes i actuacions que s’hi duen a terme, algunes incloses en el pla estratègic i d’altres de noves. La majoria de capítols inclouen informació sobre el nombre d’activitats organitzades i el nombre de persones que hi han participat.

Les dades que presenta corresponen en la majoria dels casos al darrer curs acadèmic complet, 2015-2016, alguns gràfics fan referència al darrer any natural complet, 2015, i esporàdicament es mostren dades de l’any en curs, 2016. En alguns gràfics es mostra l’evolució temporal dels darrers cinc períodes mentre que en altres es compara el valor actual amb el del període anterior.

El darrer capítol, de balanç, mostra l’acompliment dels objectius del Pla estratègic de la tercera missió fixats per a l’any 2017 per eixos i de manera global, mitjançant la definició i càlcul d’un indicador sintètic de tercera missió.

L’anàlisi de les dades recollides des de l’any 2011 fins al 2015 permet concloure que el conjunt de l’activitat, en un context marcat per un escenari de crisi econòmica, s’ha mantingut al voltant dels dos terços dels objectius que s’havia marcat per a l’any 2017.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector